Pakalpojumi uzņēmējiem

Piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

 • uzņēmumu reģistrācija / likvidācija;
 • izmaiņas UR;
 • pilna uzņēmumu juridiskā apkalpošana;
 • līgumu sastādīšana;
 • līdzdalība darījumos;
 • konsultācijas.


  Pakalpojumi privātpersonām

Piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

 • darījumi ar nekustamiem īpašumiem;
 • parādu piedziņa;
 • jautājumu risināšana ar kreditoriem;
 • administratīvās lietas;
 • līdzdalība darījumos;
 • konsultācijas.


  Grāmatvedības pakalpojumi

Piedāvājam profesionālus grāmatvedības pakalpojumus  uzņēmējiem  un  privātpersonām: 

 • finanšu kontrole un analīze;
 • nodokļu plānošana;
 • bilanču sagatavošana;
 • atskaišu nodošana;
 • nodokļu konsultācijas.

Услуги для предпринимателей

Предоставляем следующие услуги:

 • регистрация/ликвидация предприятий;
 • изменения в РП;
 • полное юридическое обслуживание предприятий;
 • составление договоров;
 • консультации.


  Услуги частным лицам

Предоставляем следующие услуги:

 • сделки с недвижимостью;
 • взыскание долгов;
 • решение вопросов с кредиторами;
 • административные дела;
 • сопровождение сделок;
 • консультации.


  Бухгалтерские услуги

Предлагаем профессиональные бухгалтерские услуги предпринимателям и частным лицам:

 • контроль и анализ финансов;
 • планирование налогов;
 • подготовка балансов;
 • подготовка отчетов;
 • консультации по налогам.
www.eLatvia.lv

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "eLatvia"
Reģ.Nr. LV40103712216, Jur.adrese: Mārupes nov., Tīraine, Jelgavas ceļš 34 k-2 -26, LV-2167
A/S SWEDBANK, SWIFT: HABALV22, Konta nr.: LV97HABA0551037369946
2013.g. - 2020.g.